Generalforsamling 24/9 – 2020

Thinge

Dagsorden for generalforsamling: 

A: Valg af ordstyrer, referent. 

B: Formandens beretning. 

C: Bestyrelsens handlingsplan for det kommende år. Herunder valuering af foreningens værdigrundlag. 

D: Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 

E: Fremlægning af budget, herunder forslag til kontingent for det kommende år. 

F: Behandling af indkomne forslag (senest 17. sep. 2020 kl. 19.00). 

G:  Valg af formand.
på valg er formand Erik Rosenbæk Bollerslev – modtager genvalg

H:  Valg af bestyrelsesmedlem. Karen Salling – modtager genvalg

I:  Valg af to suppleanter til bestyrelsen.
pt: Vagn Kristensen og Gitte Stein modtager begge genvalg

J: Valg af revisor og revisorsuppleant.
Kirstine Monberg modtager genvalg revisorsup. pt. Gitte stein, modtager genvalg 

K: Eventuelt.