Generalforsamling 23/9 2021 – 19.00

Dagsorden for generalforsamling:
A: Valg af ordstyrer, referent.
B: Formandens beretning.
C: Bestyrelsens handlingsplan for det kommende år. Herunder
valuering af foreningens værdigrundlag.
D: Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
E: Fremlægning af budget, herunder forslag til kontingent for det
kommende år.
F: Behandling af indkomne forslag (senest 16. sep. 2021 kl. 19.00).
G: Valg af næstformand.
på valg er Jesper Kornbek – modtager genvalg
H: Valg af bestyrelsesmedlem.
Steen Weiss – modtager genvalg
Bjørn Ryborg – modtager genvalg
I: Valg af to suppleanter til bestyrelsen.
pt: Vagn Kristensen og Gitte Stein
J: Valg af revisor og revisorsuppleant.
Revisor Kirstine Monberg
Revisorsuppl. Gitte Stein
K: Eventuelt.
Efter generalforsamlingen fortæller Steen Weile (formand for Sebbe Als)
lidt om vikingeskibet Sebbe Als og Nausten.

Kontingentindbetaling for 2021/22,
inden generalforsamlingen .
Kr. 100,- per person.
Kan indbetales på MobilePay 46574
eller
overføres til Danske Bank
Reg. 9570 Konto 0012704712